ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย และผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น ในสถานบริการสุขภาพ ทางไกลผ่าน Zoom meeting

วันที่ 18 – 29 กรกฎาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนตั้งวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียน คลิ๊ก

 

Total Page Visits: 2711 - Today Page Visits: 4