เดือน: ตุลาคม 2020

กรมวิทย์ฯพัฒนา“การตรวจความแรงวัคซีนป้องกันวัณโรค ด้วยวิธีทางเลือกใหม่ที่เร็วกว่า ถูกกว่า แม่นยำกว่า” พร้อมจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

https://www3.dmsc.moph.go.th/p…