เดือน: มกราคม 2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 #ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) >>https://bit.ly/2Yp1KYd (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564)

https://www.facebook.com/DMSc.…