กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
*️⃣*️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 *️⃣*️⃣

https://www.facebook.com/DMScNews/photos/pcb.4889836331043483/4889827471044369/

Total Page Visits: 2626 - Today Page Visits: 1