ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (โรคโควิด-19)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ลงทะเบียนได้ที่… https://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/nurse-arsa

 

Total Page Visits: 4782 - Today Page Visits: 1