กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 *️⃣*️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 *️⃣*️⃣

 

https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/pcb.4607763065917479/4607760379251081/

Total Page Visits: 1135 - Today Page Visits: 1