กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 #ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples)
🔺 ไฟล์ PDF : https://bit.ly/2PUmwP0
*️⃣*️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 *️⃣*️⃣
#ห้องแล็บตรวจโควิด19

 

https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/a.203047129722450/4571295909564195/

Total Page Visits: 1735 - Today Page Visits: 1