เดือน: มีนาคม 2021

เอกสารดาวน์โหลด (PDF) การปรับปรุงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล: คู่มือเชิงปฏิบัติชั่วคราวซึ่งสนับสนุนการปรับใช้แนวทางขององค์การอนามัยโลกด้านองค์ประกอบสำคัญของโครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

221561_221556_216946_WHO_TH02_…

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 9/2564 “เตือนประชาชนระวังป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) พร้อมแนะสถานพยาบาล ให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย และรีบรายงาน เพื่อที่จะสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว” #กองวัณโรค

  อ่านต่อได้ที่ >>&…

ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห…