ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์

หัวข้อ Tips and Tricks for Effective Use of PPE

โดยอาจารย์วราภรณ์  เทียนทอง

รับชมฟรีทาง Facebook Live ของสมาคมฯ

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น.

 

Total Page Visits: 2942 - Today Page Visits: 14