โควิด 19 วัคซีน มีการถามกันมากจะลงชื่อวัคซีนดีไหม
หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด 19 หนีไม่พ้นที่จะต้องวัคซีน
โรคทุกโรคที่ป้องกันได้ ควรป้องกัน
ในทำนองเดียวกัน ไวรัสโควิด- 19 ไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปได้
การป้องกันตนเองและผู้อื่น นอกจากวิถีชีวิตใหม่แล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีน
ในขณะนี้วัคซีนมีไม่เพียงพอ ในทุกประเทศ กว่าจะเพียงพอน่าจะถึงปีหน้า
วัคซีนที่จะนำมาใช้ทุกตัว ได้ผ่านการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในประชากรหมู่มากมาแล้ว
ในเมื่อขณะนี้วัคซีนไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการให้วัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ไว้ต่อสู้กับการระบาดของโรคจึงมีความจำเป็นสูงสุด แล้วจึงมาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุที่จะมีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค
วัคซีนที่จะมามีเพียงน้อยนิดในเดือนหน้า และคงต้องรอจนกว่าจะได้วัคซีนจำนวนมากเข้ามา
การลงชื่อวันนี้ ก็คงยังไม่ได้ฉีดในเร็ววันนี้
การนำวัคซีนเข้ามาใช้ ได้คำนึงแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่า การเกิดอันตรายหรืออาการข้างเคียง ของวัคซีนมากมาย
นอกจากช่วยป้องกันตัวเราแล้ว ยังช่วยป้องกันผู้อื่น หรือบุคคลใกล้ชิดเราด้วย
Total Page Visits: 1149 - Today Page Visits: 1