ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ RSV ไวรัส การป้องกัน สู่การพยาบาล และการดูแลอย่างต่อเนื่อง ฟรี

หัวข้อ RSV เรื่องใกล้ตัวที่ป้องกันได้

11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น.

รับจำนวน 150 คนเท่านั้น

Total Page Visits: 1833 - Today Page Visits: 4