ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)
Nursing Association for Prevention and Control of Infections

สำนักงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Office: Faculty of Nursing Chiang Mai University
110 Intawaroros Road
Sriphom, Mueang, Chiang Mai
Thailand 50200

Total Page Visits: 43 - Today Page Visits: 0