คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT(PPE) FOR HEALTHCARE PERSONNEL CARING FOR COVID-19 PATIENTS) ฉบับปรับปรุง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=183

Total Page Visits: 16817 - Today Page Visits: 4