วัคซีน COVID19 จะเป็นไปตามความคาดหวังของคนไทยและคนทั้งโลกหรือไม่ มาหาคำตอบนี้ได้ด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลข่าวสารทางวิชาการล่าสุด

พร้อมเปิดให้ ซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน

ฟรี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FBlive
ในวันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Total Page Visits: 1744 - Today Page Visits: 2