วันที่ 26-27 กันยายน 2563 คณะกรรมการและคณะทำงานสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อประชุมเตรียมจัดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 และจัดอบรมหลักสูตร IC 2 สัปดาห์ ประจำปี 2564 (location : รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี)

Total Page Visits: 3990 - Today Page Visits: 1