ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์

 

ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ประจำปี 2564

 

เอกสารดาวน์โหลด และการลงทะเบียน

Total Page Visits: 4104 - Today Page Visits: 5