อัพเดตความรู้ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนชนิด mRNA ในการป้องกันโรค COVID-19
ทีมจาก Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลก Clinical Infectious Diseases เมื่อ 26 เมษายน 2021
รายงานผลการติดตามบุคลากรทางการแพทย์จำนวนกว่า 45,000 คน ระยะเวลา 90 วัน เพื่อเปรียบเทียบดูว่ามีการติดเชื้อโควิดกันมากน้อยเพียงใด ระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA และไม่ได้ฉีดวัคซีน
พบว่ามี 44,011 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer/Biontech หรือ Moderna ไปครบ 2 ครั้ง และ 3,210 คนที่ได้รับการฉีดไป 1 ครั้ง ในขณะที่มี 23,931 คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
มีการติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 1,125 คน โดย 997 คนเป็นการติดเชื้อที่เกิดในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีน 98 คนเป็นการติดเชื้อในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไป 1 ครั้ง และ 30 คนเป็นการติดเชื้อในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ 2 ครั้ง
จากผลที่ได้ ประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer/Biontech ได้ 96.8% (ช่วงความเชื่อมั่น 95.3-97.8%) และวัคซีน Moderna ได้ 98.6% (ช่วงความเชื่อมั่น 90.1-99.8%) หากได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 ครั้ง
และประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer/Biontech ได้ 78.1% (ช่วงความเชื่อมั่น 71.1-82.0%) และวัคซีน Moderna ได้ 91.2% (ช่วงความเชื่อมั่น 80.6-96.1%) หากได้รับวัคซีนไป 1 ครั้ง
อ้างอิง
Swift MD et al. Effectiveness of mRNA COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2 infection in a cohort of healthcare personnel. Clin Infect Dis. 26 April 2021.
Total Page Visits: 1227 - Today Page Visits: 1