อบรมเชิงปฎิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2562

จัดอบรมกระจายตามภูมิภาคต่างๆ จำนวน 6 รุ่น ซึ่งระบบเปิดให้รับลงทะเบียนแบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีรายการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียน

ทุกรุ่น 7,000 บาท/คน (ไม่รวมค่าที่พัก)

2. จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อ และวันปิดรับลงทะเบียน

3. ข้อมูลโรงแรมที่พัก และใบจอง

5. การลงทะเบียนออนไลน์ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ( 10 ธ.ค. 61)

1. ลงทะเบียนคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลไปตามลำดับตัวเลขสีแดง ตั้งแต่หัวข้อ 1-4 โดยเฉพาะช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ต้องกรอกห้ามเว้นว่าง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปชำระเงินได้เลย

4. การชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

4.1 Internet Banking, Application เลือกจ่ายบิล ระบุ Comp code : 7092

4.2 ATM เลือกจ่ายบิล แบบบาร์โค๊ต (กรุณาพิมพ์ใบโอนเงินด้วยเครื่องพริ้นแบบเลเซอร์)

4.3 สาขาธนาคารทั่วประเทศ

5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้เข้าอบรมเท่านั้น

6. หลังจากได้รับข้อมูลการเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูล เลขที่เอกสาร และข้อมูลสำคัญสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน โดยผ่านโปรแกรม Line กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำ

7. ในระหว่างการดำเนินการลงทะเบียน จนถึงลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานะได้ที่ข้อ2. จำนวนผู้ลงทะเบียน ตารางคอลัมน์รายชื่อ

หมายเหตุ1 ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 3 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเหมือนการลงทะเบียนใหม่ (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้) ซึ่งจะสามารถ Print ได้จนกว่าจะถึง

วันปิดรับลงทะเบียน หรือจนกว่าจะ หมดช่วงเวลาของแต่ละราคาค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ2 ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

6. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์

1. สมัครคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยห้ามใช้เลขบัตรประชาชน, อีเมล์ และล็อกอิน ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ

3. ถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลในข้อ 2 ว่ามีข้อมูลซ้ำ แสดงถึงว่าท่านอาจจะเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้วิธีการสอบถามรหัสผ่าน คลิ๊กลืมรหัสผ่าน

4. สำหรับช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านต้องพิมพ์ให้เหมือนกัน

5. รหัสความปลอดภัยให้พิมพ์ตัวเลขลงในช่องตามภาพตัวเลขที่เห็น

6. กดปุ่มบันทึก ถ้ามีแจ้งเตือนอะไรหลังจากนั้นให้แก้ไขตามคำแนะนำ หรือโทร 08-2472-6946 นายจิรดนัย

7. ลืมรหัสผ่านสมาชิกเว็บไซต์

1. ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก

2. กรอกอีเมล์ที่ได้เคยสมัครไว้ แล้วคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ

3. อ่านอีเมล์เพื่อดู User & Password

4. ในบางกรณีอีเมล์อาจจะอยู่ในรูปแบบของเมล์ขยะ โปรดตรวจสอบ แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาที โทร. 08-2472-6946 นายจิรดนัย

8. การสมัครสมาชิกสมาคม / ต่ออายุสมาชิกสมาคม(ปิดปรับปรุงระบบ)

1. ตรวจสอบวันหมดอายุคลิ๊ก

2. สมัครสมาชิกสมาคมใหม่ / ต่ออายุสมาชิก

2.1 ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน (ดูหัวข้อ 6. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์)

2.2 ล็อกอินที่ด้านบนของหน้าเพจนี้ แต่ถ้าปรากฏชื่อนามสกุลแล้วให้ทำข้อต่อไป

2.3

2.4 กรอกข้อมูลในหัวข้อ1-6 ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะช่องที่มีดอกจันสีแดง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้ กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปธนาคารได้เลย

4. การชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

4.1 Internet Banking, Application เลือกจ่ายบิล ระบุ Comp code : 7092

4.2 ATM เลือกจ่ายบิล แบบบาร์โค๊ต (กรุณาพิมพ์ใบโอนเงินด้วยเครื่องพริ้นแบบเลเซอร์)

4.3 สาขาธนาคารทั่วประเทศ

5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้สมัคร / ต่ออายุเท่านั้น

6. ระยะเวลาการได้รับบัตร และใบเสร็จรับเงินขึ้นอยู่กับปริมาณการสมัครสมาชิกในขณะนั้น แต่สิทธิของสมาชิกจะใช้ได้ทันทีหลังตรวจสอบข้อมูลการเงิน

แล้ว 24 ชั่วโมง

7. การสมัครสมาชิกใหม่/การต่ออายุสมาชิก ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครลงทะเบียน ICN Forum นั้น ท่านต้องชำระค่าสมาชิกก่อน

และหลังจากนั้นประมาณ 3 วัน สิทธื์ส่วนลดจึงจะมีผลในการลงทะเบียน ICN Forum

หมายเหตุ ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 5 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเดิม (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้)

9. ผู้ประสานงาน

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบส่งผลงานวิชาการออนไลน์ ระบบสมัครสมาชิก / ต่ออายุสมาชิก ชมรม

นายจิรดนัย โทร. 08-2472-6946

(ในบางครั้ง ถ้าโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย กรุณาโทรใหม่ และเปลี่ยนเวลาการโทรนะครับ)