ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 IC Update 2019 : Be a Hero in IPC by U

ICN Forum 13 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 ซึ่งระบบเปิดให้รับลงทะเบียนแบบออนไลน์ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 - 23 ม.ค. 2562 และเริ่มชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป โดยมีรายการเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียน

2. จำนวนผู้สมัคร และ รายชื่อผู้เข้าอบรม

    2.1 แยกตามเพศ

    2.2 แยกตามอาหาร

    2.3 แยกตามกลุ่มย่อย1

    2.4 แยกตามกลุ่มย่อย2

    2.5 แยกตามกลุ่มย่อย3

    2.6 แยกตามสถานบริการ Top 20

3. เอกสารดาวส์โหลด

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ลิ้งค์ (Last Update)
1.
หนังสือเชิญ
Click ( 12 พ.ย. 61)
2.
กำหนดการ
Click ( 8 ธ.ค. 61))
3.
คำชี้แจงการส่งผลงาน
Click ( 12 พ.ย. 61)
4.
เอกสารประชาสัมพันธ์
Click ( 12 พ.ย. 61)

4. ข้อมูลโรงแรมที่พัก และใบจอง

5. การลงทะเบียนออนไลน์ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ( 10 ธ.ค. 61)

1. ลงทะเบียนคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลไปตามลำดับตัวเลขสีแดง ตั้งแต่หัวข้อ 1-4 โดยเฉพาะช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ต้องกรอกห้ามเว้นว่าง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปชำระเงินได้เลย

4. การชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

4.1 Internet Banking, Application เลือกจ่ายบิล ระบุ Comp code : 7092

4.2 ATM เลือกจ่ายบิล แบบบาร์โค๊ต (กรุณาพิมพ์ใบโอนเงินด้วยเครื่องพริ้นแบบเลเซอร์)

4.3 สาขาธนาคารทั่วประเทศ

5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้เข้าอบรมเท่านั้น

6. หลังจากได้รับข้อมูลการเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูล เลขที่เอกสาร และข้อมูลสำคัญสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน โดยผ่านโปรแกรม Line กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำ

7. ในระหว่างการดำเนินการลงทะเบียน จนถึงลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานะได้ที่ คลิ๊ก

หมายเหตุ1 ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 3 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเหมือนการลงทะเบียนใหม่ (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้) ซึ่งจะสามารถ Print ได้จนกว่าจะถึง

วันปิดรับลงทะเบียน หรือจนกว่าจะ หมดช่วงเวลาของแต่ละราคาค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ2 ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

6. การส่งผลงานวิชาการ ( 19 พ.ย. 61) โปรดศึกษาขั้นตอน ก่อนส่งผลงาน

1. ผู้ที่ต้องการส่งผลงานวิชาการทุกท่านในทีม ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน (ฟรี) สมัครสมาชิกเว็บไซต์คลิ๊ก

2. ผู้ที่มีรายชื่อท่านที่1 ต้องเป็นท่านที่ทำหน้าที่ส่งผลงาน และมานำเสนอผลงาน

3. ป้อน User & Password ที่ด้านบของหน้าเพจนี้ เพื่อล็อกอินเข้าระบบ

4. ส่งผลงานทางวิชาการคลิ๊ก เปิดรับผลงานวิชาการตั้งแต่ 19 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 เท่านั้น

5. การส่งผลงาน

5.1 กรอกข้อมูลตั้งแต่หัวข้อ 1-3 และหัวข้อ4 เฉพาะประเภทนวัตกรรม ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะหัวข้อที่มีดอกจันสีแดง

5.2 ข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง

5.3 การกรอกข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้กรอกเฉพาะชื่อตำบล และชื่ออำเภอเท่านั้น

เช่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้พิมพ์ช่องค้นหาว่า "ในเมือง เมืองเชียงใหม่"

5.4 ในหัวข้อ 3 บทความจะยังกรอกไม่ได้ ถ้าไม่ได้เลือกประเภทผลงานที่หัวข้อ 1.2

5.5 กรอกข้อมูลหัวข้อ 3 บทความให้ครบทุกช่อง

5.6 เมื่อข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิ๊กหัวข้อ5 บันทึกข้อมูล แล้วจะมีอีเมล์ส่งไปหาท่านทันทีเพื่อยืนยันการได้รับข้อมูล

แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาทีให้ตรวจสอบอีเมล์ของท่านอีกครั้ง แล้วใช้วิธีการแก้ไขผลงานเพื่อบันทึกข้อมูล

6. การแก้ไขผลงาน ลบผลงาน

6.1 คลิ๊กแท็ปผลการค้นหา จากนั้นคลิ๊กรายการที่ต้องการแก้ไข แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วบันทึกใหม่ หรือ คลิ๊กลบเพื่อลบผลงาน

แต่จะต้องไม่เกินวันที่ปิดรับผลงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขผลงานระบบจะทำการส่งเมล์ตอบรับทุกครั้ง

7. ท่านสามารถตรวจสอบรายการผลงานของท่านว่าได้ถูกส่งเข้าระบบแล้วหรือไม่ได้ที่ รายการผลงานวิชาการคลิ๊ก

แก้ไขข้อผิดพลาดทันทีเมื่อตรวจพบปัญหา หรือโทร. 08-2472-6946 เฉพาะปัญหาของระบบ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล และที่อยู่ให้ถูกต้อง หากตรวสอบพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-2472-6946 ทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันก่อนเริ่มงานประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก

- วิจัย

- CQI

- นวัตกรรม

7. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์

1. สมัครคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยห้ามใช้เลขบัตรประชาชน, อีเมล์ และล็อกอิน ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ

3. ถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลในข้อ 2 ว่ามีข้อมูลซ้ำ แสดงถึงว่าท่านอาจจะเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้วิธีการสอบถามรหัสผ่าน คลิ๊กลืมรหัสผ่าน

4. สำหรับช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านต้องพิมพ์ให้เหมือนกัน

5. รหัสความปลอดภัยให้พิมพ์ตัวเลขลงในช่องตามภาพตัวเลขที่เห็น

6. กดปุ่มบันทึก ถ้ามีแจ้งเตือนอะไรหลังจากนั้นให้แก้ไขตามคำแนะนำ หรือโทร 08-2472-6946 นายจิรดนัย

8. ลืมรหัสผ่านสมาชิกเว็บไซต์

1. ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก

2. กรอกอีเมล์ที่ได้เคยสมัครไว้ แล้วคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ

3. อ่านอีเมล์เพื่อดู User & Password

4. ในบางกรณีอีเมล์อาจจะอยู่ในรูปแบบของเมล์ขยะ โปรดตรวจสอบ แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาที โทร. 08-2472-6946 นายจิรดนัย

9. การสมัครสมาชิกสมาคม / ต่ออายุสมาชิกสมาคม

1. ตรวจสอบวันหมดอายุคลิ๊ก

2. สมัครสมาชิกสมาคมใหม่ / ต่ออายุสมาชิก

2.1 ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน (ดูหัวข้อ 7. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์)

2.2 ล็อกอินที่ด้านบนของหน้าเพจนี้ แต่ถ้าปรากฏชื่อนามสกุลแล้วให้ทำข้อต่อไป

2.3 กรอกข้อมูลสมาชิกคลิ๊ก

2.4 กรอกข้อมูลในหัวข้อ1-6 ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะช่องที่มีดอกจันสีแดง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้ กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปธนาคารได้เลย

4. การชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

4.1 Internet Banking, Application เลือกจ่ายบิล ระบุ Comp code : 7092

4.2 ATM เลือกจ่ายบิล แบบบาร์โค๊ต (กรุณาพิมพ์ใบโอนเงินด้วยเครื่องพริ้นแบบเลเซอร์)

4.3 สาขาธนาคารทั่วประเทศ

5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้สมัคร / ต่ออายุเท่านั้น

6. ระยะเวลาการได้รับบัตร และใบเสร็จรับเงินขึ้นอยู่กับปริมาณการสมัครสมาชิกในขณะนั้น แต่สิทธิของสมาชิกจะใช้ได้ทันทีหลังตรวจสอบข้อมูลการเงิน

แล้ว 24 ชั่วโมง

7. การสมัครสมาชิกใหม่/การต่ออายุสมาชิก ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครลงทะเบียน ICN Forum นั้น ท่านต้องชำระค่าสมาชิกก่อน

และหลังจากนั้นประมาณ 3 วัน สิทธื์ส่วนลดจึงจะมีผลในการลงทะเบียน ICN Forum

หมายเหตุ ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 5 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเดิม (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้)

10. ผู้ประสานงาน

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบส่งผลงานวิชาการออนไลน์ ระบบสมัครสมาชิก / ต่ออายุสมาชิก ชมรม

นายจิรดนัย โทร. 08-2472-6946

2. ติดปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

อาจารย์อารีย์ โทร. 08-1602-9822

3. บริษัทติดต่อออกบูธ

อาจารย์สุภาพ โทร. 09-9359-1664

(ในบางครั้ง ถ้าโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย กรุณาโทรใหม่ และเปลี่ยนเวลาการโทรนะครับ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
© 2012 http://www.thainapci.org/seminar Web programming by Jiradanai