กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงิน (จะต้องมีโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ pdf ด้วย)

เหตุเนื่องมาจาก การเชื่อมต่อข้อมูลการเงินระหว่างธนาคารและสมาคม มีความล่าช้า
ดังนั้นในการชำระเงินในเวลานี้จึงจำเป็นต้องชำระเงินผ่านชมรมเดิมไปก่อน และใบเสร็จรับเงินสามารถออกในนามสมาคมได้เป็นปรกติ

ต้องการลบรายการที่เลือก ?